Smyrna

Overzicht van de brieven aan de zeven gemeenten
(Openbaring 2:8-11)

De brief aan de gemeente van Smyrna.

Vers 8-9: “En schrijf aan de engel van de Gemeente in Smyrna: Dit zegt de Eerste en de Laatste, Die dood is geweest en weer levend is geworden: Ik ken uw werken, verdrukking en armoede – u bent echter rijk – en Ik ken de lastering van hen die zeggen dat zij Joden zijn, maar het niet zijn; zij zijn namelijk een synagoge van de satan.”

Smyrna betekent mirre of bitterheid, smart. Dit wijst op een periode van vervolging in de jaren 10 – 321 na Christus.

Het tijdperk der vervolgingen onder de Romeinse keizers. Een naar de wereld arm en veracht christendom, doch rijk in God. Volharding en lijdzaamheid onder zware druk. Het betreft hier “de Gemeente van de martelaren”, God zond vervolgingen nadat de gemeente haar “eerste liefde” (zie Openb.2:4) had verlaten.

Deze Smyrna-Gemeente heeft VERDRUKKING en een grote mate van ARMOEDE gekend. Hoe bemoedigend is het, wanneer de Here dan spreekt van: “IK KEN… uw verdrukking èn armoede”. Het is een kind van God  genoeg, wanneer Jezus alles weet. Immers, alles is in Zijn machtige hand en….er valt geen haar van ons hoofd zonder Gods wil. (Lees Luc. 21:18 en Rom.8:18)

De periode van vervolgingen, die de Christelijke Kerk te verduren heeft gehad, besloeg een tijd van ongeveer 150 jaar lang. De catacomben van Rome kunnen getuigen van deze miljoenen martelaren. Jezus openbaart zich hier aan deze gemeente als degene die alle macht heeft en die zelfs de dood heeft overwonnen. “Die dood geweest is en weer levend is geworden“. Daarom behoeven zij de dood ook niet te vrezen (Hebr.1:14,15, Rom.8:38) en als de armoede (Mat.6:25-34, 1 Kor.1:5). Wij zijn rijk in Jezus, mede-erfgenamen van Christus (Rom.8:17, Efeze 1:14)

Behalve door verdrukking en armoede leden de Christenen ook door de lastering van die zeiden Joden te zijn, maar waren het niet, zij waren “een synagoge van de satan”.

Wat is Lasteren?
Het is het volhardend en voortdurend spreken van leugens, om iemand te bespotten en te beschadigen.
In Smyrna waren er lasteraars die zeiden Joden te zijn. Hiermee wordt bedoeld het Jood zijn volgens het Nieuwe Testament (Lees Rom.2:28,29). “Want niet híj is Jood die het in het openbaar is, en niet dát is besnijdenis die in het openbaar in het vlees plaatsvindt, maar híj is Jood die het in het verborgene is, en dát is besnijdenis, die van het HART is, naar de geest, niet naar de letter. Zijn lof is niet uit mensen maar uit God.” Mensen die m.a.w. niet echt bekeerd waren, niet wederom geboren, maar deden wel als of, namaak dus. Ook vandaag vinden we namaak christenen.

Het is goed in verband met het bovenstaande het volgende te overdenken: “Smyrna” is het Griekse woord voor “mirre”. En “mirre” is een benaming voor een BITTERE, maar GEURIGE gomsoort. Deze was één van de onderdelen van “de heilige zalfolie”
(zie Exod. 30:23). Mirre komt van de Mirreboom. Deze boom werd gekerfd met een scherp mes of voorwerp en daaruit druppelde dan de mirre. De betekenis is als volgt: Jezus is als de Mirreboom verwond aan het kruis van Golgotha. Uit Hem vloeide liefde en genade en dat is als een lieflijke geur voor de zondaar. Ook het lijden van de Smyrna gemeente is ter verheerlijking van Gods naam.  

Vers 10a-c: Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen, opdat u verzocht wordt. En u zult een verdrukking hebben van 10 dagen.”

De tijdsperiode van 10 dagen wijst heen naar de periode van 10 jaar waarin de hevigste vervolging volgens de Kerkgeschiedenis in de 2de en 3de eeuw van onze jaartelling heeft plaats gehad.
Toch zijn alle dingen in Gods hand (Ps.31:16). Het water der verzoeking gaat nooit boven ons vermogen (1Kor.10:13). Jezus zag zijn discipelen in het schip in doodsnood (Marc.6:48a). Wat een geweldige troost dat hij ons ziet en hij weet wat we kunnen dragen. De tijd van lijden is dus ook voor ons door hem bepaald.

Vers 10d: “Wees trouw tot in de dood, en Ik zal u de kroon van het leven geven.”
De ” kroon des levens” is Jezus te mogen kennen en voor eeuwig bij hem te mogen zijn (Lees Joh.17:3 en Joh. 3:36)

Vers 11: “Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de Gemeenten zegt. Wie overwint, zal zeker geen schade toegebracht worden door de tweede dood.”

De tweede dood is voor eeuwig afgescheiden te zijn van God.

De eerste dood was door de misdaden die we hadden begaan tegen God (Efeze 2:15). De tweede dood is Gods oordeel op de zonden, aan het eind van gods raadsplan. Van de eerste dood is nog redding, tenminste als we ons bekeren. Van de tweede dood niet meer (Openb.20:6).
Zij die de kroon des levens ontvangen hebben reeds deel aan de eerste opstanding en zullen van de tweede dood geen schade lijden.

2 reacties op Smyrna

 1. Toos Houwen zegt:

  Hoi br.Henk. Ik heb n vraag bij dit stuk. Heeft God de vervolging gestuurd, of alleen toegelaten, omdat ze de 1e liefde loslieten en dreigden te verslappen of verzanden of zoiets en is dit n iets wat de Heer Jezus al aankondigde toen Hij zei :”Ze hebben Mij vervolgd , ze zullen ook u vervolgen

  • HH zegt:

   Hallo Toos
   Het is maar op welke manier je het wil uitleggen. Als het gaat om de plaatsen Efeze en Smyrna zelf, dan zul je wel begrijpen dat dit niet hetzelfde kan zijn, ze liggen nu eenmaal op enige afstand van elkaar. Je kunt dus niet zeggen: “omdat de gemeente te Efeze haar eerste liefde had verlaten, heeft God vervolging gezonden naar de gemeente van Smyrna.

   Maar, bij alles wat in het boek Openbaring staat is ook nog een andere betekenis.
   De 7 brieven aan de 7 gemeenten zijn niet zomaar aan het boek Openbaring toegevoegd. Ze hebben ook een profetische betekenis. Ze stellen namelijk 7 perioden voor, die de gemeente van Jezus Christus zal meemaken tot de wederkomst van de Heer, dus kort gezegd het is de geschiedenis van de gemeente in een notedop. In die zin zien we dat de gehele gemeente eerst haar eerste liefde heeft verlaten. het vuur van de opwekking uit Hand.2 en 19, begon af te nemen. De gemeente werd langzaam meer een instituut dan een levend lichaam van Christus. God heeft later inderdaad ook toegelaten dat de gemeente vervolgd werd.
   Dus wat met de Efeze en Smyrna gemeente is gebeurd, is bepalend voor de gehele gemeente van de Heer. En natuurlijk, Jezus heeft gewaarschuwd dat er vervolging zal komen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s